HOME OF FOOTBALL 

  v.v. Stedum
Sportpark v.v. Stedum
Bedumerweg 6

9921 PL Stedum

Tel. : (0596) 551670
  

 
 

Bestuur van v.v. Stedum

.

Pieter Berend Slager

                Voorzitter                    v.v. Stedum

Tel: 06-40018529
 p.slager2@kpnplanet.nl

Nicole Bijen/Nalblas

Jeugd SJO STEO

Tel:  0619224894
Mail:
nalblas@hotmail.com

Wim van Zanten


       Materiaalbeheer / Veld      v.v. Stedum

Tel 06-53173866
 Ineke@wimvanzanten.nl

Jacco Santing


     Technische zaken        v.v. Stedum

Tel: 06-15412147


Diederik Dijk


           Penningsmeester         v.v. Stedum

Tel: 06-15596299
                                    

.

.

Hergen Balkema

                       Alg.bestuurslid                                           

Tel: 06-24765802

Dick Dijk

                                                       
Secretaris 

Tel: 061398740
     hethogenoorden@planet.nl

Vacant

.

Wil je ook graag in het bestuur of de VV ergens anders mee helpen? Neem dan contact op met één van de bestuursleden!