HOME OF FOOTBALL 

  v.v. Stedum
Sportpark v.v. Stedum
Bedumerweg 6

9921 PL Stedum

Tel. : (0596) 551670
  

Nieuws van v.v. Stedum

Corona en het nieuwe jaar 2022!

Posted by v.v. Stedum on December 17, 2021 at 3:45 PM

Geachte leden en andere belangstellenden. 

U heeft natuurlijk allen meegekregen dat er al weer een paar zaterdagen door met name de senioren niet gevoetbald is, en ook de avondtrainingen zijn opgeschort vanwege de Corona maatregelen. De kantine is dicht...Het bestuur is met u van mening dat we ons zo geliefde voetbal zeer missen en we hebben best ook wel moeite met de voorkomende inconsequenties van de maatregelen.

Toch menen we als bestuur ons aan de voorschriften en adviezen van ons kabinet te moeten houden. Dat geeft duidelijkheid naar u en is daardoor ook gemakkelijker in de handhaving. Hier en daar zijn er vragen naar het bestuur gekomen met betrekking tot de grenzen (die een enkeling graag opzoekt) in de regelgeving, wij pogen er zo goed mogelijk antwoord op te geven en willen absoluut geen conflicten of spanningen met onze leden over de uitleg van de gehanteerde regels. Wij vragen derhalve ook begrip: ook wij zijn niet de Corona-beleidsmakers, maar gewone bestuursleden die namens jullie proberen er het beste van te maken! Dit gezegd hebbende deel ik u officieel mee dat ook de kaartavond van 18 december en het traditionele kersttoernooi in de boshal niet door gaan. En onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie, met overdag meestal een klein zaaltoernooitje van onze eigen vereniging moet helaas ook worden geschrapt.

Zo gauw er nieuwe ontwikkelingen zijn wat betreft de trainingen en het spelen hoort u uiteraard ook van uw bestuur. Wij wensen ondanks deze donkere tijd voor kerst u een goed samenzijn met ieder die u lief is, zowel tijdens de kerstdagen als met oud- en nieuw. 

Namens het bestuur van de VV Stedum,
Dick Dijk, secretaris.

Categories: None