Nieuws van v.v. Stedum

Bestuurswijzigingen v.v. Stedum

Posted by v.v. Stedum on February 13, 2018 at 1:30 AM

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 12 februari hebben de aanwezige leden toegestemd met de voorgedragen nieuwe bestuursleden.
(Per ingang van 13-02-2018)

  • Bestuurslid wedstrijdzaken / Technische zaken; Andre Swieringa: niet herkiesbaar; wordt opgevolgd door Jacco Santing.
  • Penningmeester Peter Arends: niet herkiesbaar; wordt opgevolgd door Diederik Dijk.


Categories: None